“แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” ร่วมไถ่ชีวิตโคมอบเป็นทานแก่เกษตรกรผู้ยากไร้

R-U-GO.com :  “โค-กระบือ” นับเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรมายาวนาน เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการเกษตรของไทย แต่เป็นความจริงที่ว่าเมื่อ “โค-กระบือ” ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักจวบจนถึงช่วงวัยที่อายุมากจนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้ว สุดท้ายชีวิตของ “โค-กระบือ” เหล่านั้นย่อมหนีไม่พ้นสถานที่ที่เรียกว่า “โรงฆ่าสัตว์”

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เช่นกันกับ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ริเริ่มกิจกรรมบุญ “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจอันดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อชีวิตเพื่อให้ได้สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังบุญจากผู้ที่ดื่ม “แลคตาซอย สูตรเจ” 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม นมถั่วเหลือง 100%, งาดำ นมถั่วเหลืองผสมเนื้องาดำธรรมชาติ และชาเขียว นมถั่วเหลืองผสมคุณค่าของผงชาเขียวแท้ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย “แลคตาซอย” ทั้ง 3 รสชาติดังกล่าวตลอดช่วงเทศกาลเจที่ผ่านมา มอบให้แก่ มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพฯ เพื่อไถ่ชีวิต “โค-กระบือ” และส่งมอบต่อให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

‘มัลลิกา จิรพัฒนกุล’ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท แลคตาซอย จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมบุญครั้งนี้ว่า สิ่งที่ “แลคตาซอย” ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดนั่นคือ การทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม สำหรับ “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญและเป็นการให้ชีวิต ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว โดย “แลคตาซอย” ได้มอบเงินจำนวน 897,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ ไถ่ชีวิต “โค” จากโรงฆ่าสัตว์ได้จำนวน 39 ตัว เพื่อส่งมอบเป็นทานให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ได้นำไปใช้ในการทำเกษตรกรรมต่อไป

สำหรับ มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 โดย พระอธิการเลี่ยม กิตติเมธี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไถ่ชีวิต “โค-กระบือ” นำไปมอบให้เกษตรกรที่ยากไร้ในพื้นที่ชนบททุรกันดารทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดี และอนุรักษ์โค-กระบือไทยไม่ให้สูญพันธุ์ เป็นไปตามแนวทางปรัชญาในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 

‘จิรวัฒน์ สิริวรรณาภรณ์’ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและภารกิจของมูลนิธิฯ ที่จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนว่า จากการดำเนินการของมูลนิธิฯ ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แล้วกว่า 12,000 ชีวิต และมูลนิธิฯ จะยังคงดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคน รวมทั้ง “แลคตาซอย” ที่ร่วมกันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

สำหรับเกษตรกรที่จะเป็นผู้ได้รับ “โค-กระบือ” ไปเลี้ยงนั้น มูลนิธิฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์และจะต้องทำสัญญายืมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีข้อตกลงว่า “จะไม่ขาย ไม่ฆ่า ไม่แลกเปลี่ยน ไม่โยกย้าย” และจะเลี้ยงดู “โค-กระบือ” ที่ได้รับเป็นอย่างดี จนกระทั่งได้ตายไปตามอายุขัย หากโค-กระบือนั้นตายก็ห้ามรับประทาน ให้ขุดหลุมฝัง เป็นต้น

นอกจากกิจกรรม “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” แล้ว ที่ผ่านมา “แลคตาซอย” ยังได้มีการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละกิจกรรม หรือโครงการที่ดำเนินการนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมบุญและกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งต่อไปของ “แลคตาซอย” ได้ที่ Facebook : LACTASOY 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *