“Let’s have a better future together” พาครูปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษาในเครือ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือผ่านโปรแกรมการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning Solution) มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีครูและนักเรียนให้ความไว้วางใจใช้ระบบกว่า 45,000 ราย ใน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมประชุมครูประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Let’s have a better future together : รับมือการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทักษะที่จำเป็นต่อครูไทยในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ‘วิเชียร พงศธร’ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมี ‘ธานินทร์ ทิมทอง’ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมต้อนรับผู้ร่วมงานจากภาคีจากหลากหลายองค์กร อาทิ ‘โมนา ศิวรังสรรค์’ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์, ‘ธนารักษ์ พงษ์เภตรา’ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ‘ณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ’ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ‘สินี จักรธรานนท์’ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ให้เกียรติร่วมงาน

 

งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคุณครูทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 300 คน กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ ได้แก่ หลักสูตร “STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย ‘อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี’ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตร “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” โดย ‘รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร’ อดีตคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนอกจากกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้ครูแล้ว ยังมีกิจกรรม “Let’s Party Together” เปิดโอกาสให้คุณครูแต่งกายแบบ “Back to School” หรือ “ค่ำนี้พี่ขอเป็นนักเรียน” โดยชุดนักเรียนที่คณะครูสวมใส่มาร่วมงานจะนำไปบริจาคให้แก่นักเรียนในโครงการของ “Learn Education” ต่อไป

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมและข้อมูลต่าง ๆ ของ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” ได้ที่ www.learneducation.co.th หรือเฟซบุ๊ก : LearnEducation

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *