สายดีไซน์ ครีเอทีฟ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ห้ามพลาด! “Bangkok Design Week 2024” เปิดรับ Open Call วันนี้ – 30 กันยายน 2566

R-U-GO.COM: เตรียมปักหมุด พบกับเทศกาลงานออกแบบสุดสร้างสรรค์แห่งปี กับ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567” หรือ “Bangkok Design Week 2024” (BKKDW2024)

 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

ภายใต้ธีม “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” ในพื้นที่ย่านต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ

อาทิ เจริญกรุง-ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด, นางเลิ้ง, พร้อมพงษ์, อารีย์-ประดิพัทธ์ และย่านอื่น ๆ เพื่อมาร่วมลงมือเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ‘น่าอยู่’ ‘น่าลงทุน’ และ ‘น่าเที่ยว’ ที่ ‘น่ารัก’ กับทั้งผู้คนในเมือง นักลงทุน และผู้มาเยี่ยมเยือนไปพร้อม ๆ กัน

#BKKDW2024 จึงขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ เปิดรับ ‘Open Call’ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566 โดยแบ่งการเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ (Participation Level) เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1.) ระดับย่าน (District Host) 2.) ระดับสถานที่จัดงาน (Venue) 3.) ระดับโปรแกรม (Program) และโครงการ (Project) และ 4.) ระดับผลงาน (Work)

ภายใต้โจทย์การนำเสนอโปรแกรม 3 แนวทาง ได้แก่
1. HACK BKK โจทย์จริงจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) ที่จะมาท้าทายความสามารถของนักสร้างสรรค์ ให้ร่วมกันเสนอแนวทางและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะสามารถแก้ปัญหาและสร้างความปลี่ยนแปลงเพื่อให้เมืองน่าอยู่ โดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง เช่น พื้นที่สาธารณะสร้างสรรค์ เพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลาย, เดินได้ เดินดี, Data สร้างเมือง ฯลฯ
2. CROSS Collab แพลตฟอร์มจับคู่การทำงาน ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน แบรนด์ต่าง ๆ และนักสร้างสรรค์ ที่ต่างมีความต้องการที่จะร่วมสร้างความ ‘น่าอยู่’ ‘น่าลงทุน’ ‘น่าเที่ยว’ และ ‘น่ารัก’ ให้กับเมือง ธุรกิจ และผู้คน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ
3. OPEN โจทย์เปิดกว้าง เพื่อเปิดรับผลงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ ที่สอดคล้องกับธีมประจำปีของเทศกาล “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี”

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ สามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่ www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2024/get-involved/program-partner

BKKDW2024 เปิดธีม “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี”
ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ‘น่าอยู่’

กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คน อาหาร และความมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร กรุงเทพฯ จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่ในทางกลับกัน การจัดอันดับ ‘เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก’ โดย Economist Intelligence Unit (EIU) ในปี 2021 พบว่ากรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 98 จาก 140 เมืองทั่วโลก นั่นเป็นเพราะมีปัญหาที่หลากหลายในเชิงโครงสร้าง ทั้งความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ปัญหาคุณภาพอากาศ การมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ตลอดจนความท้าทายที่เมืองกำลังเผชิญ ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ขาดฐานรากทางวัฒนธรรม
ปีหน้านี้เทศกาลฯ จึงชวนทุกคนมาลงมือสร้าง ‘Livable Scape’ ในทุกรูปแบบที่จะเป็นไปได้ ทั้งด้านความสัมพันธ์ พื้นที่ สภาพแวดล้อม และมุมมอง ที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็น ‘เมืองที่น่าอยู่’ กว่าที่เคย ผ่านหัวใจสำคัญทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ‘Hard Matters’ เมืองดีต่อกาย กายภาพดี เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงผู้คน ให้อยู่สบาย มีสุขภาพดี ‘Heart Matters’ เมืองดีต่อใจ ใส่ใจผู้คน กิจกรรมหลากหลาย วัฒนธรรมแข็งแรง ‘Design Matters’ เมืองออกแบบดี ชีวิตดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน 6 โปรแกรมหลัก ประกอบด้วย
1. Exhibitor Program ผลงานออกแบบในสาขาที่หลากหลายที่แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง
2. Academic Program กิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงศักยภาพและเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษา  ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเต็มตัว
3. Business Program กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Partnership Program และ Creative Market &  Promotion ตลาดนัดสร้างสรรค์ ทั้งทางออนไซต์และออนไลน์
4. International Program กิจกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักออกแบบไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการเชื่อมต่อเพื่อขยายโอกาสให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
5. Local Community Program โครงการพัฒนาย่านที่เน้นการลงมือทำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
6. Lively Program อีเวนต์สร้างความเคลื่อนไหว เติมเต็มบรรยากาศสร้างสรรค์ และเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าถึงเทศกาลฯ มากขึ้น ทั้ง Music & Performing Tour และ Open House
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลงมือเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ‘น่าอยู่’ ‘น่าลงทุน’ และ ‘น่าเที่ยว’ ที่ ‘น่ารัก’ ที่ไม่ว่าใครก็เริ่มต้นทำได้ เพราะคนยิ่งทำ เมืองยิ่งน่าอยู่ ชีวิตยิ่งดี ผ่านการนำเสนอผลงานในโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ ที่กลมกลืนไปกับบริบทเมือง ใน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567” หรือ “Bangkok Design Week 2024” (BKKDW2024) 
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.bangkokdesignweek.com, FB/IG: bangkokdesignweek, Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek

#BKKDW2024 #BangkokDesignWeek #LivableScape

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *