VASAN UNSEENSolo Exhibition โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566Rebel Art Space Chinatown(เปิดทุกวัน 11:00 –21:00 น.)

R-U-GO.COM:นิทรรศการ “VASAN UNSEEN”Vasan Unseen นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของ วสันต์ สิทธิเขตต์

ที่คนนอกเคยดูคนไทยไม่เคยเห็น กับผลงานที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนในประเทศไทยมาก่อน

ผลงานในนิทรรศการนี้ได้รวบรวมมาจากผลงานหลายๆชุดของ วสันต์ สิทธิเขตต์ ที่เคยจัดแสดงในระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์

นำมาจัดแสดงที่ Rebel Art Space Chinatown เป็นที่แรกของประเทศไทย

วสันต์ สิทธิเขตต์……งานชุดนี้ก็คือ Uniform ตอนนั้นผมคิดว่าคนอยากมาใส่เครื่องแบบเพราะด้วยความเป็นมนุษย์ พอใส่ชุดเครื่องแบบต ารวจก็เป็นต ารวจ หรือว่าจะเป็นนายทุน หรือว่าจะเป็นชาวนา หรือจะเป็นคนงาน ทุกคนล้วนมีเครื่องแบบ แต่ว่าประเทศเราชอบติดเครื่องแบบ ใครใส่ชุดขาว ครุย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสถาบันและชนชั้นผ่านเสื้อผ้า จนน าไปสู่การแบ่งแยก การถูกเอารัดเอาเปรียบ และการถูกกดขี่ของคนในสังคม ผมเลยเขียนแต่เสื้อผ้าคนโดยไม่มีร่างกาย ก็จะเขียนพวกผู้หญิง คุณนาย ทหาร ต ารวจ ศาล พระ ผมยังท าไม่จบชุด ความจริงควรมีมากกว่านี้เพราะควรจะเป็นทั้งหมดของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม…คนก็คือคน ถ้าถอดเครื่องแบบออกหมด เราก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใคร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเปิดประเด็นและแง่คิดในเรื่องนี้ จริงๆแล้วความเป็นมนุษย์เกิดมามีชีวิต ด ารงชีวิตอยู่ และแก่ตายไป ดังนั้นการอยู่ด้วยกันในระบบสังคมคนควรจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติ เอื้อปันกัน โดยไม่แบบแยกชนชั้น และกดขี่กัน ผมก็เลยท างานชุดนี้ขึ้นมา…ส่วนผลงานอีกชุดผมเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนภายในประเทศของอาเซียน ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น มีทั้งปัญหาที่กัมพูชาไล่คนออกไปจากพื้นที่ เขียนอินโดนิเชียการฆ่ากันระหว่างจีนกับคนมุสลิมคนพื้นถิ่น ก็เกลียดชังกัน ฆ่ากัน หรือว่าในมาเลเซีย คือ 10 ประเทศในเอเชียต่างมีปัญหา หรือในบ้านเราเองผลงานชุดนี้เป็นการบันทึกขาวด า เขียนด้วยสีเกรยองบนสีด า คล้ายๆกับพวกภาพเนกาทีฟ ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมเองที่ท าผลงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบันทึกว่า เราอยากให้สังคมทั้งโลกมันเปลี่ยนไป ระบบทุนนิยมซึ่งมันเลวร้ายมาก สังคมนิยมควรปลดปล่อยและช่วยเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่เราเอาระบบทุนเข้าไปเพื่อไปปล้นเขา ความทุกข์ยากที่มันมีอยู่แล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ผมก็หวังว่าสังคมโลกมนุษย์ตื่นขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป นี้คือสิ่งที่ผมบันทึกลงในผลงานชุดนี้

,..,…………….

วสันต์ สิทธิเขตต์

เกิดวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2500

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา

จบประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนลาซาลโชติรวี

มัธยมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์

วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปกร กรุงเทพ

วสันต์ สิทธิเขตต์ เป็นจิตรกร กวี นักดนตรีศิลปินผู้สร้างงานวิดิทัศน์ ศิลปะแสดงสดและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่าสี่ทศวรรษ วสันต์เป็นที่รู้จักดีจากงานภาพวาดแนวเอ็กซ์เพรสชั่นนิสที่ทรงพลัง แก่นความคิดในงานของเขาเกี่ยวข้องกับความทุกข์กังวลความชอกช้ำทางใจ ความโลภ ความไม่เท่าเทียมในสังคม การทำลายสิ่งแวดล้อม การต่อต้านสังคมและจักรวรรดินิยม งานเขียนและบทกวีของเขาเน้นเรื่องการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ปัจจุบันพำนักและสร้างผลงานที่สตูดิโอ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *