รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐

ชุมชนบ้านน้ำจืด จ. พังงา คว้ารางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐โดยธนาคารออมสินไปครอง รับโล่ห์รางวัลและเงินสนับสนุนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี ๒๕๖๐  ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้แนวคิด ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง ณ โพธาลัย เลเซอร พาร์ค  

 

นายชาติชาย กล่าวว่า “โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี ๒  ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชา โดยยึดหลักความพอเพียงและแบ่งปันเป็นหลัก โดยให้ ๑๐ ชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ในปี ๒๕๕๙ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชน ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง (ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่นำเสนอ)  และเสือคืนถิ่น (เยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแต่ละชุมชน)  ร่วมทีมเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาของแต่ละชุมชนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้  โดยชุมชนบ้านน้ำจืด อ.เกาะยาว จ.พังงา คือผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ จากการดำเนินการตามแผนพัฒนา  โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสุขภาพ โดยใช้ปุ๋ยจากขยะ  กับ การแก้ปัญหาจากขยะบนเกาะยาวน้อย เป็นที่มาของการเริ่มต้นแผนพัฒนาที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย ที่สร้างมูลค่าต่อยอดได้  นับเป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ เมื่อการจับมือร่วมกันกับชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเขา ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย  กลายมาเป็นแผนพัฒนาที่จะเปลี่ยนเกาะยาวน้อยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสุขภาพ  โดยการผลิตปุ๋ยจากขยะ  และส่งเสริมให้ชุมชนบนเกาะยาวน้อยปลูกข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงสวนเกษตรต่าง ๆ  บนเกาะ ด้วยการใช้ปุ๋ยจากขยะ รวมถึงการจับมือร่วมกันกับสถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันในการเปลี่ยนเกาะยาวน้อย ให้เป็นเกาะน่าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่สามารถยกระดับศักยภาพชุมชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่สุดตามกรอบการพัฒนา รวมทั้งมีทิศทางและแนวโน้มในการเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยชุมชนบ้านน้ำจืด อ.เกาะยาว จ.พังงา ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑  จะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๒ ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนมะกอก จ.จันทบุรี       โครงการเส้นทางสายหอย ล่องลึกลึก  เรื่องหอยหอย  ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับที่ ๓ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยพาน จ.นครศรีธรรมราช                    โครงการเกษตรผสมผสาน เล่าตำนานเครื่องแกงใต้   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๓๐,๐๐๐ บาท

 

รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูดีเด่น ๗ ชุมชน  ได้แก่

กลุ่มศรียะลาบาติก จ.ยะลา              โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยหิน

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  จ.กาฬสินธุ์               โครงการเพิ่มมูลค่าจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ชุมชนบ้านกลาง จ.น่าน                                         โครงการสร้างสุขเพิ่มรายได้ภายใต้ศาสตร์พระราชา บ้านกลาง

ชุมชนตำบลไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา           โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไทรน้อย

ชุมชนตำบลปันแต จ.พัทลุง                           โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตร

ชุมชนหย่อมบ้านแม่อีล้อ  จ. แม่ฮ่องสอน             โครงการพัฒนาชุมชนหย่อมบ้านแม่อีล้อ

ชุมชนหนองไม้แก่น  จ.กาญจนบุรี                    โครงการ สร้างศูนย์เรียนรู้ “เทิด…ด้วยทำ”น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ”

ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท / ชุมชนต้นแบบ ๕๐,๐๐๐ บาท / เสือคืนถิ่น ๒๐,๐๐๐ บาท”

นายชาติชายกล่าวต่อไปว่า “ขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ และขอชื่นชมกับทุกชุมชนที่ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติในวันนี้  การจัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพูถือเป็นอีกโครงการหนึ่งของธนาคารออมสินที่ต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการแบ่งปันน้ำใจขยายต่อขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มต้นจาก ๑๐ ชุมชนในปีที่แล้ว เป็น ๒๐ ชุมชนเช่นในวันนี้ และจะเพิ่มทวีคูณในอนาคตจนครบทุกชุมชนไทยทั่วประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์www.gsb-pracharat.com / Facebook : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *