ชวนเที่ยวงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ทั่วไทย

R-U-GO.com : ททท. ร่วมกับ 6 จังหวัดจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ทั่วไทยที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนภาพวิถีชีวิตริมน้ำของไทยและเพิ่มประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประเพณีที่งดงามและน่าประทับใจ เผยหลายพื้นที่ขยายวันจัดงานเพิ่ม คาดมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากกว่า 4.56 แสนคน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่เกือบ 1.2 พันล้านบาท

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับและร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจาก จังหวัดพื้นที่จัดงานลอยกระทงที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นายจริยาทร สูหู่  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก และ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตริมน้ำของไทยและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประเพณีที่งดงามและน่าประทับใจ

นางสุจิตรา  กล่าวว่า ททท. ได้สืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งเป็นเพื่อการเรียนรู้และซึมซับประเพณีไทย สำหรับในปี 2561 ททท. ได้จัดงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ 9 พื้นที่  โดยพื้นที่ที่ ททท. จัดงานคือ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  จ.สมุทรสงคราม ส่วนพื้นที่ที่ ททท. สนับสนุน มี 8 พื้นที่ คือ  จ.เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก ราชบุรี ลำปาง พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ดและกรุงเทพฯ มหานคร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป

นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่าในปีนี้วันลอยกระทงจะไม่ตรงกับช่วงวันหยุด แต่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันจัดงานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะพื้นที่หลักแต่ยังมีการหยิบยกการจัดงานในพื้นที่เมืองรองขึ้นมาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับในปีนี้บางพื้นที่มีการขยายวันจัดงาน อาทิ งานเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ขยายจาก 5 วันเป็น 10 วัน งานถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย จ.ลำพูน ขยายจาก 3 วัน เป็น 7 วัน อีกทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอากาศเริ่มหนาวเย็น เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเดินทางได้เป็นอย่างดี โดยในพื้นที่ที่ ททท. มีการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” จ.สงคราม รวมถึงพื้นที่ที่ ททท. ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานหลัก อาทิ จ.เชียงใหม่ สุโขทัย และตาก โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากกว่า 4.56 แสนคน-ครั้ง และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่เกือบ 1.2 พันล้านบาท

สำหรับพื้นที่การจัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” 9 พื้นที่ มีดังนี้

       1. งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง”
สถานที่จัดงาน : วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่จัดงาน : 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : เป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม     ถือเป็นสีสันการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร กิจกรรมสาธิตอาหารคาวหวาน การทำธูปและกระทงกาบกล้วย  การลอยกระทงกาบกล้วยในแม่น้ำ     แม่กลอง จำนวน 400,000 ใบ  การปล่อยเรือไฟล่องในสายน้ำ จำนวน 12 ลำ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีขบวนฟ้อนรำรับขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ขบวน      นางนพมาศ ขบวนกระทง ผ่านเส้นทางตลาดแม่กลอง สิ้นสุดที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

       2. งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561
สถานที่จัดงาน : ข่วงประตูท่าแพและพื้นที่โดยรอบ  จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดงาน : 20 – 23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : มีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในงานมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม      “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง  ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ท่าน้ำศรีโขง

      3. งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่จัดงาน : 16 – 25 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : การแสดงแสงเสียงในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561      พิธีรับอรุณแห่งความสุข ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง สาธิตมวยคาดเชือก ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ สำรับ สำราญ อาหารสุโขทัย การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การจัดแสดงพลุ    ตะไล ไฟพะเนียง และกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวนแห่นางนพมาศ พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์

 

        4. งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561
สถานที่จัดงาน : ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วันที่จัดงาน : 18 – 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่เชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ พร้อมขบวนแห่กระทงสายและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ กิจกรรม    ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง พร้อมกับการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง การลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา ชิมอาหารพื้นเมือง

 

        5. งานเทศกาลลอยกระทงสี วัดไทรอารีรักษ์ ประจำปี 2561
สถานที่จัดงาน : วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่จัดงาน : 22 – 24 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : ลอยกระทงสี เพื่อขอขมาพระแม่คงคากับชุมชนชาววัดไทรอารีรักษ์ ที่เน้นความเรียบง่ายโดยใช้กระดาษสี วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย นำมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นกระทง เป็นภูมิปัญญาของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองที่สืบสานตามดำริของหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  การจุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร ปิดทองรอยพระพุทธบาท บูชาพระสารีริกธาตุบนเจดีย์จำลอง ลอดโคม 12 นักษัตร ถวายพวงมะโหตรต้นโพธิ์ และร่วมพิธีลอยเคราะห์แบบมอญ ณ วัดไทรอารีรักษ์

 

 

       6. งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561
สถานที่จัดงาน : ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันที่จัดงาน : 21 – 23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : ชมบรรยากาศการตกแต่งบ้านเรือนของชาวลำปาง ด้วยตุงและโคมไฟ พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง และการทำกระทงเป็นรูปเรือสำเภา ขบวนประกวดสะเปารถ การประกวดสะเปาน้ำ การประกวดแม่หญิง สะเปาแก้ว-สะเปาคำ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา  ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย

 

        7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               – งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

สถานที่จัดงาน : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
               – งานลอยกระทงกรุงเก่า
สถานที่จัดงาน : อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง
วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ  กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ  ถนนคนเดิน

        8. งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2561
สถานที่จัดงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดรำวสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป การประกวดธิดาสาเกตนคร และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนคร

 

        9. กรุงเทพมหานคร

               – River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 “สุข แสง ศิลป์”

สถานที่จัดงาน : 8 สถานที่ ได้แก่ ท่ามหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร                 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร  วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร  ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค  ล้ง 1919  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
วันที่จัดงาน : 22 – 24 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมสมัย กิจกรรมสาธิต ร้านค้าชุมชน กิจกรรมลอยกระทง
                – Chao Phraya River of Live
สถานที่จัดงาน : ไอคอนสยาม
วันที่จัดงาน : 19 – 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม : Krathong Workshop ปั้นกระทงจิ๋ว และเพ้นท์กระทงกะลามะพร้าว  นิทรรศการกระทงจากแรงบันดาลใจของ 13 สถานทูต และการแสดงทางวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *