มจพ.ปลุกผู้นำองค์กรตื่นตัวรับนวัตกรรม ชี้ เป็นโอกาสยกระดับเศรษฐกิจไทย

R-U-GO.COM: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม”
รองอธิการบดีฯ ชี้ เป็นโอกาสยกระดับเศรษฐกิจไทย
ด้าน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร แนะภาคการศึกษาต้องปรับการเรียนการสอน สู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” INNOVATIVE LEADERSHIP FOR THAILAND IN THE NEXT CHAPTER ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองว่า โลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การศึกษาแบบ 4.0 ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ทำให้วงการการศึกษาต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ซึ่งในอดีตรูปแบบการเรียนการสอนครูจะเป็นผู้หาความรู้ผ่านหนังสือแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหา แต่ในอนาคต นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ Chat GPT จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Cloud ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นหาคำตอบผ่านการตั้งคำถามจากสิ่งที่สงสัยได้ทันที
ด้านศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาว่า เป็นการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้นำเชิงนวัตกรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรของเราไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
ดร.ธานินทร์ กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้นำเชิงนวัตกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในการแข่งขันกับชาติอื่นในโลก รวมถึงผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ผู้นำกับการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), ดร.นิรันดร์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิ้ล พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซ้าติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน โดยมีการพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกนวัตกกรรม แต่ต้องเข้าใจและรู้ลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในองค์กรผ่านการสื่อสารกับคนในองค์กรและติดตามผลลัพธ์กับทุกกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *