เปิด  9 หมู่บ้านโอทอปเมืองจันท์   “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี            

 

R-U-GO:  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านของการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จังหวัดจันทบุรี ได้รับงบประมาณจัดสรร ถึง 9 หมู่บ้าน ใน 6 อำเภอ ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่ 2 ฝั่งทะเลตะวันออก มีสโลแกนว่า “กินผลไม้ เที่ยวทะเล ชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม ตามนโยบายรัฐบาล โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OTOP Village 8 เส้นทาง

ซึ่ง 9 หมู่บ้านโอทอป(OTOP Village) ของจังหวัดจันทบุรี ที่มีเกณฑ์ผ่านได้ร่วมโครงการเป็นจำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านต่างมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป 9 หมู่บ้านประกอบด้วย

1.บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ

2.บ้านต้นเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่

3.ชุมชนตลาดพลอยบ้านญวน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง

4.บ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่

5.บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง

6.บ้านท่าแคลง หมู่ที่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม

7.บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่

8.บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 , 11ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

9.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

ทางจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า Robinson จันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดทริปสื่อมวลชนสัญจร พาสือมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลท้องถิ่นไปทำความรู้จัก ทั้ง 9 หมู่บ้าน เหมือนเป็นการเปิดหมู่บ้านโอทอป(OTOP Village) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

          

  ซึ่งทริปสื่อมวลชนสัญจรเปิดบ้าน    “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันที่ 2 พ.ย.นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปเป็นประธานเปิดงานวันที่ 3 พ.ย. และนายบุญช่วย  น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 4 พ.ย.

ประธานเปิดงานได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ หมู่บ้าน OTOP Village ว่าโครงการนี้มุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน โครงการจะประสบความสำเร็จ จะต้องมีการดำเนินงาน โดยใช้ หลัก ๕ S หรือ 5 เสน่ห์ ดังนี้

1.Smile คือ เป็นเจ้าบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตั้งแต่พบกันเบื้องแรก และผู้มาเยือน ได้ส่งรอยยิ้มกลับสู่ชุมชน

2.Story คือ ชุมชนมีเรื่องราว เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ บางส่วนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นสินค้าของที่ระลึก หรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง มีนักเล่าเรื่องของชุมชน

3.Secret คือ สูตรลับอาหารพื้นถิ่น หรือวิธีการปรุงที่น่าสนใจ อาจรวมถึง ภาชนะที่นำมาใส่ด้วย

4.Surprise คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และประทับใจ ชุมชนสะอาด มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

5.Spirit คือ เจ้าบ้านมีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี

ซึ่งหากชุมชนมี 5 เสน่ห์ ก็จะช่วยให้คนสนใจ และกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

ซึ่งโครงในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  ตลอดจนพี่น้องประชาชน นายอำเภอพร้อมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จนเกิดความสำเร็จ อาทิเช่น หอการค้าจังหวัดจันทบุรี , บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ,   สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี , สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี , มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เห็นความสำคัญ โครงการ “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *