“Run for better life” ” Doi Hang Cross country trail เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พ.ย.

R-U-GO: กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Run for better life” ” Doi Hang Cross country trail ชิงถ้วยประทาน และนำเงินสมทบทุนเพื่อให้กำลังใจผู้ก้าวพลาด หวังชุบชีวิตผู้หลงผิดคืนสู่สังคมไทย 

กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย นางกรรณิการ์  แสงทอง กรรมการกองทุนกำลังใจฯ ร่วมกับนายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงราย, นายอำนาจ เร้าสูงเนิน ผู้จัดการแผนกการบุคคล บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด, นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน), นายกฤษดา โชติวัธนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน), นายภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสื่อสารการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน), ผู้แทนบริษัทบีกริมกรุ๊ป บริษัทเงินติดล้อ จำกัด และโย ยศวดี หัสดีวิจิตร  ดารานักแสดงหญิง แถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่ง “Run for better life” Doi Hang Cross country trail ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย

นางกรรณิการ์  แสงทอง กรรมการกองทุนกำลังใจฯ กล่าวว่า การจัดงาน “Run for better life” Doi Hang Cross country trail สืบเนื่องจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดำเนินงานมาครบรอบ ๑๒ ปี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงทรงประทานคำแนะนำให้จัดกิจกรรม ที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับรู้ รับทราบว่า พื้นที่เรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุ่งหวังให้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

การจัดกิจกรรมในโอกาสครอบรอบ ๑๒ ปีการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ มีตั้งแต่การเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานของผู้ต้องขังในมิติต่างๆ และยังมีการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Run for better life” Doi Hang Cross country trail  ที่จะเชิญชวนทุกคนในจังหวัดเชียงรายและผู้สนใจทั่วไปมาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศการวิ่งผ่านเรือนจำแบบที่ไม่เคยได้พบมาก่อน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ต่อไป ซึ่งกองทุนกำลังใจฯ จะเข้าไปช่วยดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง เนื่องจากเป็นเพศที่เปราะบาง รวมถึงการเตรียมพร้อมผู้ต้องขังให้กลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม การวิ่งครั้งนี้ ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับรู้และให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะมีผู้ต้องขังมาช่วยเชียร์และช่วยงานสาธารณะ เป็นการสร้างความรู้สึกดีๆ สร้างจิตสาธารณะ ว่าเราและเขาเป็นเพื่อนมนุษย์กัน

 

นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงราย กล่าวว่า เรือนจำชั่วคราว คือเรือนจำที่ไม่มีกำแพงสูง เป็นสถานที่เตรียมพร้อมผู้ต้องขังให้ออกไปใช้ชีวิตในสังคม มีการฝึกอาชีพ ให้การศึกษา สอนธรรมะและจริยธรรม โดยเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความพอเพียงจะทำให้ห่างไกลการกระทำผิด  ซึ่งกิจกรรมวิ่ง “Run for better life” Doi Hang Cross country trail นับเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้วิ่งผ่านเรือนจำ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนี้เรือนจำดอยฮางถือเป็นแลนด์มาร์คของนักวิ่ง ไฮไลท์ของเส้นทางเริ่มตั้งแต่จุดรวมพล ที่เป็นร้านกาแฟบนต้นไม้ ที่เป็นจุดฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสวนยาง ทุ่งนา และไต่เนินหัวใจ ซึ่งเป็นเนินที่มีต้นไม้เดี่ยวกิ่งก้านแผ่เป็นทรงหัวใจที่แสดงถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ทุกคนได้ถ่ายรูป และการไต่ระห่ำบนบันไดชันสูงสุดตาเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุดอยแม่แอบ นอกจากนี้นักวิ่งทุกคนจะได้รับริบบิ้นสีส้ม เพื่อเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขัง

ด้าน โย ยศวดี หัสดีวิจิตร  ดารานักแสดงหญิง กล่าวว่า การวิ่งทำให้มองเห็นมุมมองชีวิตใหม่ๆ ได้รู้จักมิตรภาพ ซึ่งการเล่นกีฬาอยู่ที่ใจไม่ใช่อายุ นอกจากนี้ การใช้กีฬาเป็นสื่อให้คนทำดีเพื่อสังคมรอบข้าง เป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในสังคม

สำหรับเส้นทางเส้นทางวิ่ง “Run for better life” Doi Hang Cross country trail มี 3 ระยะ

ระยะ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท จะปล่อยตัวเข้าภายในเรือนจำ จะเจอกับโซนพอเพียงขอเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างชีวิตใหม่เพื่อกลับเข้าสู่สังคม

ระยะ 5 กิโลเมตรและระยะ 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาทเท่ากัน โดยนักวิ่งทุกระยะจะได้สัมผัสธรรมชาติบนเส้นทางอันสวยงาน แปลกใหม่และท้าทายเช่นกัน

สำหรับผู้ชนะเลิศในประเภท Overall ระยะ 10 กม. และ 5 กม. ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานให้ และเงินรางวัลตามประเภทและกลุ่มอายุ ดังนี้

ระยะทาง 10 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ จำนวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง

อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

ระยะทาง 5 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุจำนวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง

อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

ระยะ 3 กม. Overall ชาย/หญิง รับเงินรางวัลอันดับที่ 1-3

อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท

และรางวัลพิเศษถ้วยรางวัลวิ่งสุดกำลังใจ สำหรับนักวิ่งคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัย

ผู้สนใจสามารถสมัครลงวิ่งได้ที่ www.alphame.co.th/run-for-better-life/ ตั้งแต่วันนี้ถึง19 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RunforBetterLifeatDoiHang/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *