ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา” วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 65 ณ ห้องประชุมวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร(วัดทอง)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

R-U-GO.COM: สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย โดย ดร.เพ็ญจันทร์ ช้อสีทอง

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชีวิตตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา

รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาครอบครัวเป็นปีกแผ่น

และมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย-ใจ ที่แข็งแรง อายุยืนยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง

และให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกาย

(ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย)

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เกิดปัญหาการเกิดโรค ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเป็นปัญหาในวัยกลางคนควร ดูแลการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านโภชนาการ และคุณค่าสมุนไพรไทย รวมทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาหารไทย ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีสรรพคุณทางยาช่วยในการป้องกัน และรักษาโรค จึงมีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ประกอบเป็นอาหาร และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรคต่าง ๆ ได้ด้วยภูมิปัญญาไทย โดยท่านพลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ

กิจกรรมภายในงาน อบรมณ์ ให้ความรู้
หลักการ 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
หลักการ3 ส.(สวดมนต์ สทาธิ สนทนาธรรม)
หลัก 1 น.(นาฬิกา วิถีธรรม)

(ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย)

และได้รับเกียรติจาก ดร.นพอุทัย สุดสุข ประธานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ให้ความรู้ในหลักการนี้ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ มาร่วมมอบความรู้ ให้ทำไปใช้ในชีวิตประจำได้
ภายในงานได้มี บูทอาหาร บูทเครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ กิจกรรมตอดทั้งวัน


เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสามารถให้ผู้นำที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดและถ่ายทอดในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ดั้งปรินิธานที่ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ตั้งใจไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *