“อู่ตะเภา” เดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล (Take Off To Beyond)มุ่งหวังเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะ และประชาสัมพันธ์เพื่อทราบถึง ความสำคัญรวมทั้งทิศทางในการให้บริการ ในฐานะที่ได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะ ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

R-U-GO.COM:  ก้าวไปอีกขั้น ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา กับการได้ใบรับรองการดำเนินงาน สนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Opening Certificate : PAOC) โดย พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประธานในพิธี, – พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ, นาวาเอก สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, ดร.ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์ เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
 
ร่วมแถลง การได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ถือว่าเป็น การดำเนินงานก้าวที่สำคัญ ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ว่าได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบใหม่ตามหลักสากล ซึ่งรับรองโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand) นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยตามที่ ICAO กำหนด ต่อทั้งอากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า และผู้ประกอบการ และท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มีเที่ยวบินเชื่อมโยงกัน
 กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2565 –  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา (UTAPAO RAYONG- PATTAYA INTERNATIONAL AIRPORT ) หรือ สนามบินอู่ตะเภา จากสนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพเรือเพื่อความมั่นคง สู่สนามบินพาณิชย์มาตรฐานสากลแห่งภาคตะวันออก ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากว่า 40 ปี
 
พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า
“การได้ใบรับรองการ ดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร ผู้ให้บริการสายการบิน หรือ ผู้ ประกอบการธุรกิจ รวมถึงสนามบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอู่ตะเภา ว่าจะได้รับความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธากรรมการบริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้มีมาตรฐานสากล โดยมอบนโยบายอย่างชัดเจนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเดินหน้าเต็มตัวในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามที่ได้รับใบรับรองจาก กพท.มาแล้วให้คงอยู่ตลอดไป
และเข้ารับการตรวจรับรองในมาตรฐานด้านอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องช่วยเดินอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ตลอดจนการบริการพยากรณ์อากาศ ในฐานะของบุคลากรของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ในฐานะองค์กรของกองทัพเรือ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาประเทศ เราชาวอู่ตะเภาทุกคนขอให้คำมั่น ว่าเราพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อยกระดับ มาตรฐานในด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพของประเทศต่อไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *