ซีพีเอฟ  ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุน”ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค ” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 

R-U-GO.COM: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เข้าร่วม “โครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค  (DIPROM Startup Connect) ปี 3”
 
จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green economy)
 เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ
นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ ร่วมแถลงข่าวโครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน และพันธมิตรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมทดสอบการใช้งานจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ  สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมผลักดันการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Economy  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
นายพีรพงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯได้คัดเลือก และทำงานร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ เพื่อค้นหาโซลูชั่นร่วมกันในการตอบโจทย์ทางด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร (Energy Efficiency) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  การผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)  เป็นต้น โดยมีทีมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environmental, Renewable and Alternative Energy Engineering) ของซีพีเอฟ กำหนดโจทย์ให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในด้าน BCG  และทีม Digital Transformation and Innovation ร่วมพิจารณาคัดเลือกสตาร์ทอัพที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ
“โครงการดีพร้อม  สตาร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นการสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG  ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตามโจทย์ที่ซีพีเอฟกำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ  และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก “ นายพีรพงศ์ กล่าว
ซีพีเอฟ  กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายสู่ความยั่งยืน  CPF 2030 Sustainability in Action  ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ  จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   โดยบริษัทฯกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง  25 % ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558  ลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง  30 % ต่อหน่วยการผลิต  เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัด โครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 บริษัท  นำเสนอโมเดลสำหรับองค์กรธุุรกิจ โดยนอกจากซีพีเอฟแล้ว ยังมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) บริษัท อินโนบิก  (เอเซีย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *