ศธ.ขยายผลโครงการบริหารจัดการน้ำฯ สู่ผู้นำชุมชนภาคอีสาน ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ ปากช่อง ให้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชน

R-U-GO.COM: (กระทรวงศึกษาธิการ)-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งคณะทำงานโครงการบริหารจัดากรน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

นำโดยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย คณะที่ปรึกษาและโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายณัฏฐ์ พงศ์พูนสุขศรี คณะกรรมการบริหาร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ นายศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ คณะกรรมการและผู้จัดการโครงการฯ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และนายเมธวิน อังคทะวานิช รองโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

ลงพื้นที่ตำบลโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา ให้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานกว่า 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชม ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สำหรับอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการน้ำ ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ในหลายจังหวัดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงร่วมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถขยายผลไปสู่ชุมชน คุณหญิงกัลยา จึงเห็นว่าควรที่จะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พิเศษแก่ชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยได้จัดการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งไปดูสถานที่จริงของตัวอย่างบ่อเปิด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งตาลองในพื้นที่บนเขาใหญ่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคอีสานที่เคยสำรวจเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงสามารถใช้พัฒนาเป็นต้นแบบของโครงการได้จึงต้องการทำการศึกษาวิธีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้นำชุมชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นประโยชน์ ซึ่งมีผู้นำชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน

“คุณหญิงกัลยา ย้ำเสมอว่าการเกษตรเป็นหัวใจของแผ่นดิน และน้ำนับเป็นต้นทางแห่งการเกษตรและชีวิตของคนไทย ไม่ว่าบ้านเมืองเราจะเผชิญอยู่ในวิกฤตและอยู่ในยามปกติสุขก็ตาม อีกทั้งน้ำยังเป็นสายธารแห่งความยั่งยืนของชีวิต เราจึงต้องให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชน เมื่อชุมชนมีน้ำ ก็จะอยู่ดีกินดี ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งและเติบโตยั่งยืน”นางดรุณวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า เป็นที่น่ายินดีว่าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้การนำของคุณหญิงกัลยา ที่ได้ขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ประสบความสำเร็จคืบหน้าไปมาก จนสามารถเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรชลกรได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเตรียมจะเปิดเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง ที่จะนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงดังที่คุณหญิงกล่าวไว้เสมอว่า เรียนวิทยาลัยเกษตรฯ ระหว่างเรียนมีรายได้ จบแล้วต้องมีงานทำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *