“The Market Chinese New Year 2022” 28 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

R-U-GO.COM: ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ฉลองตรุษจีนปีขาลมหามงคลสุดยิ่งใหญ่

อัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ ให้สักการะเสริมสิริมงคลครั้งแรกใจกลางเมือง !!!

ร่วมจิบชา ช้อปของมงคลบรรยากาศโมเดิร์นไชนิส พร้อมรับของที่ระลึกเสริมสิริมงคล

และอั่งเปาสุดพิเศษในงาน 

“The Market Chinese New Year 2022 ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 28 ก.พ. 65

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อำนวยพรแซ่ซ้องเฉลิมฉลองเทศกาลมหามงคลตรุษจีนปีขาล  ให้ทุกท่าน            สุขภาพดี เสริมบารมี รับปีแห่งความมั่งคั่ง จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน The Market Chinese New Year 2022 ครั้งแรกในย่านใจกลางเมืองกับการอัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้มากที่สุด เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชิม ช้อป ชิลล์ บูธชงชาจิบชาข้าวหอมทิเบต ชาพีชยูนนาน ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบขนมมงคลที่มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี และหลากหลายสินค้าเพื่อให้ทุกท่าน มีสุขภาพดีตลอดปี เพลิดเพลินกับจุดเช็คอินถ่ายภาพรับปีขาลมหามงคลที่ตกแต่งประดับประดาบรรยากาศในสไตล์โมเดิร์นไชนิส ตรวจดวงชะตากับตลาดพยากรณ์โดยนักพยากรณ์ชื่อดังหลากหลายศาสตร์รวมไว้ในที่เดียว (31 ม.ค. –  6 ก.พ.) พร้อมรับของที่ระลึกเฮงตลอดปี และอั่งเปาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่กิน ช้อป โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

เสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีขาลอย่างยิ่งใหญ่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เตรียมไฮไลท์เพื่อต้อนรับชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่มาช้อปปิ้งภายในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีนอันเป็นมงคลหรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีน            ซึ่งในปีนี้ตรงกับปีขาล ตามศาสตร์จีนเชื่อว่าเป็นนักษัตรปีเสือ นักล่าที่มีความสง่างาม น่าเกรงขาม ทรงพลังมหาศาล ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าได้เตรียมนำศาสตร์แห่งการแช่ซ้องอำนวยพรมาร่วมมอบความสุขความมงคลเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกท่านในเทศกาลปีนี้ ครั้งแรกใจกลางเมือง !!! พบกับการอัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้า พระโพธิสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสถิตย์ เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเคารพสักการะบูชาเสริมความมงคล มั่งมีศรีสุข ทั้งด้านการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ และความรักตลอดทั้งปี ได้แก่  

    

 • พระบรมสารีริกธาตุ  อัญเชิญจากวัดหยวนทงเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน องค์แทนมหามงคล พระศรีศากยมุนี พระบรมสารรีกธาตุโบราณ จากพระธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดหยวนทง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประชาชนสามารถกราบสักการะขอพุทธานุภาพ และความเป็นสิริมงคลสูงสุด เพื่อคุ้มภัยห่างไกลโรค และ ประสบโชคดีตลอดปี  2565

 • พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร จากพุทธสถานมหานครปักกิ่ง  สุดอลังการด้วยความสูงถึง 3.5 เมตร พระโพธิสัตว์      ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงช่วยประทานพรปัดเป่าความทุกข์โศก เเละความเดือดร้อนให้           หมดไป ให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

 • พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า  (เอี๊ยะซือยูไล) จากเมืองปักกิ่ง สูง  1 เมตร พระนามของพระองค์ หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีงดงามสีน้ำเงินดังไพฑูรย์  พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค  เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต อธิษฐานขอพรคุ้มภัยโรคระบาด และให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

 • เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว (สำหรับคุ้มครองดวงชะตาปีขาล) เพื่อคุ้มครองมวลมนุษย์            ในปีขาลนี้ ไหว้ขอพรเพื่อประสบโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัย พิชิตมาร ขับไล่สิ่งไม่ดีให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

 • เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว อัญเชิญจากวัดอาม่า เกาะหม่าเก๊า ความสูง 16 นิ้ว เทวดาจีนที่สำคัญอีกองค์ของชาวไทยมาเนิ่นนาน มีเมตตาบารมีสูง อุปถัมภ์ค้ำชูผู้มาขอพรเรื่องการเดินทาง และความรักให้สำเร็จสมปรารถนา ครอบครัวให้เป็นสุข

 • เทพเจ้ากวนอู อัญเชิญจากเมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว องค์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ขอพรให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และป้องกันโจรผู้ร้าย แคล้วคลาดปราศจากภยันตราย

 • พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อัญเชิญจากภูเขาจิวฮัวซาน ความสูง 24 นิ้ว เป็น 1 ใน 4  พระโพธิสัตว์ ที่พุทธศาสนิกชนนิกายมหายานให้ความนับถืออย่างมาก นามของพระองค์แปลได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน, คลังแห่งแผ่นดิน, บ่อเกิดแห่งแผ่นดินหรือ ครรภ์แห่งแผ่นดิน พระองค์ถือเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ  เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิต และทารกที่ตายจากการแท้ง  จึงมักมีผู้คนมาสักการะเพื่ออธิษฐานขอขมากรรม ขออายุยืนยาว และอุทิศบุญแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

 • พระศรีอริยเมตไตรย จากเมืองฮกเกี้ยน  สูง 1 ฟุต  พระโพธิสัตว์ ที่ชาวพุทธเชื่อว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และเป็นองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ในยุคกาลข้างหน้าที่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นโลกจะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองมาก ประชาชนนิยมสักการะบูชาอธิษฐานเพื่อความสุข ชีวิตใหม่ที่ดี มีบริวารที่ดี

 • ไฉ่สิ่งเอี้ย จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้คุณทางด้านการเงินการทอง หากใครอธิษฐานบูชา             ในเทศกาลตรุษจีนขอโชคลาภ เงินทอง การงานและการเงิน ก็จะสัมฤทธิ์ผล

 • ไท้ส่วยเอี้ย จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ความดีชั่วของมนุษย์ ตามคติความเชื่อจากลัทธิเต๋า และในทางโหราศาสตร์ยังเป็นชื่อของดวงดาว ที่โคจรมาใหม่ทุกปี ปีละ 1 ดวง (1 องค์) สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยมีปรากฏทั้งหมด 60 องค์ ต่อ 5 รอบปีนักษัตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมูลมนุษย์ ซึ่งองค์ไท้ส่วยเอี้ย ประจำปี 2565 มีพระนามว่า “ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง” เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง หรือปีขาล

 • เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 14 นิ้ว เป็นองค์เทพเจ้าจีนผู้ที่ได้รับความนับถือจากลูกหลานชาวจีน              ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกระแสแรงศรัทธา ปาฏิหาริย์ ความสำเร็จของผู้ที่นับถือต่อๆ กันมา  โดยเชื่อว่าท่านช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองจากภูตผี เภทภัย และประทานความสำเร็จทุกด้านแก่ผู้เคารพบูชาได้อย่างว่องไว

 • เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ จากเมืองลั่วหยาง ความสูง 12 นิ้ว เทพแห่งชัยชนะความสำเร็จ สามารถอธิษฐานบูชา                 ขอความสำเร็จให้บังเกิดได้ทุกประการ

ซึ่งความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ที่มีขึ้นในศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญที่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มอบให้ทุกท่านด้วยความตั้งใจแทนคำขอบคุณ โดยสามารถร่วมกราบสักการะขอพร 12 องค์เทพเจ้าจีนได้ที่ ชั้น M ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เท่านั้น

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีการตกแต่งประดับประดาบรรยากาศให้เชื่อมโยงสอดผสานเรื่องราวอันเต็มไปด้วยสีสันแห่งการ                 เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนมหามงคลในปีนี้ภายใต้แนวคิดโมเดิร์นไชนิส โดยได้ประดับประดาโคมจีน, ดอกไม้มงคลจีน สะท้อนความชื่นบาน ความมีโชค ความยิ่งใหญ่ และอายุยืนยาว, ซุ้มอุโมงค์มงคลสีสันสวยงาม พร้อมด้วยสัญลักษณ์เสือ นักษัตรในปีนี้ สะท้อนอำนาจอันยิ่งใหญ่ ความน่าเกรงขาม ความเจริญรุ่งเรือง อำนวยพรโชคลาภวาสนาสำหรับผู้ที่ได้เดินผ่านไปมา นอกจากนี้              ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการเช็คอิน ถ่ายรูป โดยอวดมุมโปรดมุมสวยงามตามจุดต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้ประดับประดาให้เข้ากับเทศกาลมงคลครั้งนี้ไว้อย่างสวยงาม

 ชิม ช้อป บูธชงชาคัดสรรคุณภาพ สินค้าเสริมสุขภาพ และสินค้าเสริมมงคลต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมเปี๊ยะดอกไม้ชื่อ                 Xian hua bing By Best Tea ที่ได้ชื่อว่าเป็นขนมแห่งความผ่อนคลาย มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ชิง เป็นขนมทรงโปรดของกษัติย์เฉียนหลง, ชาพีช ยูนนาน ชาวจีนเชื่อว่าพีชเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว ลูกพีชยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและลดระดับน้ำตาลในเลือด, ชาข้าวหอม ทิเบต ปลูกบนที่ราบสูงทิเบต ยูนนานและกุ้ยโจว เป็นผลิตภัณฑ์ SUPERFOOD อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆซึ่งมีมากกว่า 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับธัญพืชทั่วไป  นอกจากนี้ยังบูธจำหน่ายเครื่องราง, เครื่องประดับ, สินค้ามงคลตกแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย โดยการออกบูธมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้  ที่บริเวณชั้น M  

พิเศษ!!! ในโอกาสต้อนรับปีขาลมหามงคล ปีแห่งความรุ่งเรือง มั่งคั่ง เมื่อลูกค้ากิน ช้อป ครบ 1,000 บาท รับทันทีอั่งเปามูลค่า 100 บาทเพื่อใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ *ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสำหรับลูกค้าที่ Scan QR Code ภายในงาน หรือผ่านทาง IG และ FB Page: TheMarketBangkok สามารถแลกรับวัตถุมงคลที่ระลึกเหรียญ                   พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพรจากมูลนิธิ พุทธานุสรณ์  หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน จำนวนจำกัดมีเพียง 1,000 เหรียญ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้        ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

ติดตามรายละเอียดตลอดการจัดงานได้ที่ IG และ FB Page: TheMarketBangkok (ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยังคงติดตามเฝ้าระวัง และคุมเข้ม มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างเข้มงวด)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *