เผย 10 เส้นทางยอดเยี่ยมเพิ่มประสบการณ์ใน “ไมซ์ซิตี้”

R-U-GO.com : “ทีเส็บ” ประกาศผลการประกวด “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ใน 10 เมืองไมซ์ ช่วยกระตุ้นตลาด ดึงกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาเป็นจุดขาย สอดรับการทำกิจกรรมไมซ์ยุคหลัง COVID-19

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” กล่าวถึงการประกวด “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ว่าเป็นแนวทางที่ “ทีเส็บ” มุ่งเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพสำหรับไมซ์ซิตี้เมื่อมีการผ่อนคลายการควบคุม COVID-19 ด้วยการเสนอแพ็คเกจที่น่าประทับใจแก่นักเดินทางไมซ์ พร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละพื้นที่

“จากการส่งเสริมไมซ์ในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าผู้จัดงานไมซ์เริ่มสนใจสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์สำคัญ เช่น เดินทางสะดวก ทำกิจกรรมได้ ช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน และง่ายต่อการบริหารจัดการ จึงเป็นแนวที่นำมาใช้ในการสร้างเส้นทางใหม่ ๆ”

การประกวด “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ยังได้รับความสนใจอย่างมาก ทำให้มีผู้สนใจเสนอเส้นทางไมซ์เข้าร่วมมากถึง 95 เส้นทาง ในไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งมีการคัดเลือกเบื้องต้น 20 เส้นทาง ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาจนคัดเลือกผู้ชนะสำหรับทั้ง 10 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.กรุงเทพฯ “ตะลอนเส้นทางสีเขียว เที่ยวบางน้ำผึ้ง” ขี่จักรยาน ชมธรรมชาติและวิถีชุมชน

2.พัทยา “Incentive for All @Pattaya” เที่ยวเกาะแสมสารชมปะการัง ปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนตะเคียนเตี้ย

3.เชียงใหม่ “เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ หลากหลายวัฒนธรรมล้านนา CSR สร้างความสามัคคี” ร่วมประเพณีไม้ค้ำโพธิ์ กิจกรรมธรรมชาติเชียงดาว ชมโรงงานหลวง และวัฒนธรรมชนเผ่า

4.พิษณุโลก “พิษณุโลก เมืองรองที่ไม่เป็นรอง” ชมธรรมชาติและกิจกรรมวัฒนธรรม ทำกิจกรรมมัดย้อม ล่องแม่น้ำน่าน

5.ขอนแก่น “เส้นทางขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” เยี่ยมชมการผลิตผ้าไหมอำเภอพลและชนบท ปลูกหม่อน และทำกิจกรรมมัดย้อม

6.อุดรธานี “อเมส ซิ่ง แซ่บ ม่วน สุขx2 ท่องหนองคาย เที่ยวอุดรธานี” เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน แหล่งอารยธรรมขอม ศูนย์สมุนไพร 600 ไร่ ทำอาหาร บวชต้นไม้

7.นครราชสีมา “มนุษย์อยู่คู่ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ คืนชีวิตสู่ผืนป่าเขาใหญ่” เที่ยวเขาใหญ่ ทำกล้าปลูกป่า ทำก้อนเห็ดแจกโรงเรียน ดูสวนดอกไม้ ฟาร์มโชคชัย

8.สุราษฎร์ธานี “ไมซ์สร้างสรรค์ วิถีพะงัน สัมผัสพลังแห่งจันทรา” เที่ยวธรรมชาติ และ Wellness ร่วมกิจกรรมศิลปะ เรียนรู้อาหารดั้งเดิม และธนาคารปู

9.ภูเก็ต “Local Experience @Phuket Old Town” ชมเมืองเก่า เที่ยวชุมชนประมง และสับปะรดภูเก็ต พายเรือ ชมธนาคารปู

10.สงขลา “Southtural MICE in Songkhla” ชมพิพิธภัณฑ์ เที่ยวเกาะยอ ปลูกป่าปัตตานี ล่องเรือ ชมการทำผ้าโบราณจวนตานี

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า ผู้ชนะทั้ง 10 เส้นทางจะได้รับโล่รางวัลชนะเลิศทีมสร้างสรรค์ดีเด่น และแพ็คเกจการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Thai MICE Connect มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท โดยเส้นทาง “เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ หลากหลายวัฒนธรรมล้านนา CSR สร้างความสามัคคี” ได้รับรางวัลชนะเลิศพิเศษ Best of the Best รับโล่รางวัลคลินตันเกียรติยศ และรางวัลเงินสดอีก 2 หมื่นบาทด้วย

ด้านผู้ชนะเลิศรางวัลพิเศษ Best of the Best นายชุติเดช พรมแก้วงาม รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด กล่าวว่า จุดเด่นของเส้นทางเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ คือความหลากหลายวัฒนธรรมล้านนา มีแนวคิดมาจากพื้นฐานของ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ของ “ทีเส็บ” จึงพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้ประสบการณ์จำลองการแห่ไม้ค้ำโพธิ์ตามความเชื่อโบราณที่วัดช้างค้ำ แล้วไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกที่เพิ่งประกาศโดยยูเนสโก (UNESCO) พร้อมกับเยี่ยมชมโรงงานโครงการหลวงที่ 1 ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

นายกิตติพงค์ ยาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านยาง หนึ่งในชุมชนที่อยู่ในเส้นทางชนะเลิศรางวัลพิเศษ Best of the Best กล่าวว่า ชุมชนบ้านยางมีความพร้อมในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ 15-100 คน ที่ผ่านมาเคยต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำอาหาร ทำขนม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำฝาย และมาดูงานที่โครงการหลวงที่ 1 ฝาง ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้การนำชุมชนบ้านยางบรรจุอยู่ในโปรแกรมการเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นผลดีกับชุมชนมาก เพราะชาวบ้านจะมีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีงานทำอยู่ในหมู่บ้าน ช่วยรับรองกลุ่มคนที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมในชุมชนได้

นายจิรุตถ์ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ 10 เส้นทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยผู้ประกอบการไมซ์และชุมชนในแต่ละพื้นที่จากสถานการณ์ COVID-19 โดย “ทีเส็บ” จะกระตุ้นการตลาดให้เกิดการซื้อขายผ่านช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ในระบบ Thai MICE Connect รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับหน่วยงานที่ต้องการหาเส้นทางสำหรับการจัดประชุมสร้างสรรค์ รวมถึงนำไปผนวกเข้ากับโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ให้สามารถรับการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมไมซ์ตามเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *