Check in ​สำนัก​เครื่องจักรกล​ที่ 5 @พระนครศรีอยุธยา ตามติดภารกิจ ผอ. ณรงค์​  วงษ์​ศิริ​ พิชิตผักตบชวา ณ คลองบางแก้ว

 

R-U-GO.COOM: จะพาไปเช็คเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อน ที่มีชื่อว่า พระนครศรีอยุธยา

เมื่อพูดถึงอยุธยาก็คงมูฟออนไม่พ้นเรื่องวัด เวียง วัง

แต่เช็คอินฉบับ R-U-GO.COOM จะเหมือนใครเค้าก็คงไม่ใช่เรา ดังนั้เราจึงจะพาไปเช็คอินที่…

 

Check in สำนัก​เครื่องจักร​กล​ที่ 5

 อันดับแรก เราทำความรู้จักสถานทีแห่งนี้กันก่อนดีกว่า สำนัก​เครื่องจักร​กล​ส่วนที่ 5 ก​รมชลประทาน ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ​ ออกเป็น​  7​ ส่วน​ เรียกว่า​  ส่วนบริหาร​เครื่องจักร​กล​ที่​  1-7​

ซึ่งสถานที่พามาเช็คอินในครั้งนี้เรียกว่า สำนัก​เครื่องจักร​กล​ส่วนที่ 5 ตั้งอยู่ใน อ.หันตรา ดูแลรับผิดชอบในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกรวม​ 17​  จังหวัด​

ตามติดภารกิจพิชิตผักตบชวาของ ผอ.ณรงค์​  วงษ์​ศิริ

ผู้อำนวยการ​  ณรงค์​  วงษ์​ศิริ​  ให้เกียรติR-U-GO.COOM: ตามชมภารกิจพิชิตผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาในการขวางเส้นทางน้ำมายาวนานแบบที่ว่าอมตะนิรันดรก็ว่าได้

พื้นที่ปฏิบัติ​การพิชิตผักตบชวาที่ ผอ.ณรงค์​ พาไปชมในครั้งนี้คือ​ คลองบางแก้ว​  ซึ่งเป็นคลองเชื่อม​ ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา​กับแม่น้ำลพบุรี​ ความยาวประมาณ​  15​  กม. ซึ่งผักตบชวาคือปัญหาหลักที่ทำให้การระบายน้ำไปช่วยชาวบ้านและเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมชลประธานมีหน้าที่จัดการในเรื่องนี้ โดยให้สำนัก​เครื่องจักรกล​ เป็นหัวหอกทะลวงฟัน ดั่งคำขวัญที่ว่า…เครื่องจักรกลมีชีวิต พิชิต “น้ำท่วม น้ำแล้ง”

ผอ.ณรงค์ กล่าวว่า เครื่องมือหลักที่ใช้ในการกำจัดผักตบชวาคือรถตักแม็คโคร​ซึ่งมี 2  ชนิด​ คือชนิดสะเทินน้ำสะเทินบก​ และรถตักที่ตั้งอยู่บนโป๊ะ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดพักตบชวาได้ 30 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งตอนนี้ได้กำจัดผักตบชวาไปได้ราว 50-60%

“ตอนนี้เรารับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการจำกัดผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลดีขึ้น เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลไปถึงผู้ใช้ ก็คือเกษตรกรให้ดีขึ้น  และก็ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ให้ได้ระดับได้มาตรฐานตามที่เราสร้างตอนใหม่ ๆ

ตอนนี้ก้าวหน้าไปเยอะมากแล้วโดยเราได้ระดมเครื่องจักรมาจากทั่วประเทศ ตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วราวหกสิบเปอร์เซ็นต์

ซึ่งผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลางจะมีจำนวนเยอะทุกปี เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราจะมอบเครื่องจักรให้ชลประทานจังหวัดเป็นผู้ดูแล ในส่วยย่อย ๆ จะใช้เรือที่เป็นนวัตกรรมเป็นตัวไปกำจัดวัชพืชซึ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจของปีนี้ไม่เกินเดือนมิถุนายนตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้

ในส่วนการช่วยในเรื่องภัยแล้งในท้องที่​ ๆ สำนัก​เครื่องจักรกล​ที่ 5 เป็นผู้ดูแล เราได้รับการร้องขอเครื่องจักรมาทุกวัน ๆ ละหลายแห่ง แต่เครื่องจักรเรามีจำนวนจำกัด เราก็มาไตรตรองว่า อันไหนสำคัญมากกว่า กระทบมากกว่า และก็ได้ทยอยเข้าไปช่วยเหลือให้ครบตามที่ร้องขอมา”

ผอ.ณรงค์ เผยเคล็ดลับการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพง่าย ๆ แค่ 3 “เข้า”  นั่นก็คือ…

“เข้าถึง เข้าพบ เข้าแก้”

และนี่ก็คือสำนัก​เครื่องจักรกล​ที่ 5 ฟันเฟือง หัวจักรหลักกับภารกิจระดับชาติในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ ที่แม้แต่เกษตรยังไม่รู้จัก

 

 

รู้จักผักตบชวา … อาชญากรแห่งสายน้ำ

ผักตบชวา  ไม่ใช่พืชท้องถิ่น แต่เป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยใน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยเจ้านายฝ่ายในที่ตามเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ได้เห็นพืชชนิดนี้มีดอกสวยงาม จึงนำกลับมาปลูกในประเทศไทย

และใส่อ่างดินเลี้ยงไว้หน้าสนามวังสระปทุม จนกระทั่งเกิดน้ำท่วมวังสระปทุมขึ้น ทำให้ผักตบชวาหลุดลอยกระจายไปตามแม่น้ำลำคลองทั่วไป และแพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชต่างถิ่น (invasive species) ที่แพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผักตบชวามีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยใช้เมล็ดและการแตกหน่อ ในเวลาเพียง 1 เดือน ผักตบชวา 1 ต้น อาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ถึงแม้ว่าน้ำจะแห้ง เมล็ดของผักตบชวาก็สามารถพักตัวได้นานถึง 15 ปี และเมื่อได้รับน้ำเพียงพอก็จะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ต่อไป

อาชญากรรมที่เกิดจากผักตบชวา

  1. ผักตบชวาเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำเนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40%
  2. ผักตบชวาเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำทำให้การสัญจรทางเรือเป็นไปได้ยาก
  3. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเช่น หอยไบธีเนียที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้ำยุงลาย
  4. ผักตบชวาจะไปแย่งน้ำและอาหารจากพืชที่ปลูก แพผักตบชวาที่ไหลมาตามน้ำจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของศัตรูพืชนานาชนิดเช่น หนูและศัตรูอื่น ๆ
  5. ผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลาและการจับปลาทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน และปริมาณของผักตบชวาที่ลอยอยู่อย่างหนาแน่นบนผิวน้ำ

Check in สำนัก​เครื่องจักร​กล​ที่ 5

อยุธยาไม่จำต้องมาเช็คแค่วัด เพราะสถานที่ราชการแห่งนี้ ก็สามารถมาเช็คอินได้

นี้คือบรรยากาศ ชิค ๆ คลู ๆ  ที่ R-U-GO.COOM: อยากอวด

thank a bunch :ณรงค์​  วงษ์​ศิริ ผู้อำนวยการสำนัก​เครื่องจักรกล​ที่ 5 อ.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *