แวะมารู้จัก แล้วจะรักอุทัยธานี

 

R-U-GO :  จ.อุทัยธานี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนพาสื่อมวลชนสัญจรร่วมกิจกรรม “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งเล็ก…เช็คอิน จังหวัดอุทัยธานี” ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งจะมีแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อม จำนวน 35 หมู่บ้าน

กิจกรรมและชุมชุนที่เด่นๆ ที่สื่อมวลได้สัญจรไปเยี่ยมชมในครั้งนี้

บ้านล่อมอ้ายหมอง อ.เมือง ซึ่งกิจกรรมเด่นๆของชุมแห่งนี้ประกอบด้วย

สาธิตกรรมวีธีการทำมีด พร้อมโชว์ความคมของมีดด้วยการตัดขวดน้ำ

 

 

สาธิตและร่วมทำแก้วไม้ไผ่ด้วยตนเอง

 

ประลองความแม่นหนังสติ๊ก

บ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่างกิจกรรมเด่นๆของชุมแห่งนี้ประกอบด้วย

 

ชมบ้านโบราณและเครื่องใช้โบราณอายุกว่าร้อยปีที่บ้านลุงเชียร

 บ้านทุ่งโพ อ.หนองฉางกิจกรรมเด่นๆของชุมแห่งนี้ประกอบด้วย

ชมและร่วมทำนาโยน

ศึกษาและเรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสานชมวิถีท้องทุ่งอันสวยงามและสะพานยอดข้าวสุดชิค

ปิดท้ายด้วยล่องเรือแม่นำสะแกกรัง ชื่นชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพ และวิถีชีวิตสองฝากฝั่งของแม่น้ำสะแกกรัง

 สื่อมวลชนสัญจร “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งเล็ก…เช็คอิน จังหวัดอุทัยธานี” ในครั้งทำให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่า “แวะมารู้จัก แล้วจะรักอุทัยธานี”

 

 “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งเล็ก…เช็คอิน จังหวัดอุทัยธานี” เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อไปสู่เป้าหมายประกอบด้วย 5 กิจกรรมคือ

 1.การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน จัดทำแผนธุรกิจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน

3.การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

4.การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

5.การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *