“ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน” แหล่งเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร

R-U-GO.com : จากการจัดกิจกรรมทดสอบสินค้าการท่องเที่ยว Product Testing ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Creative Tourism) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้มีส่วนได้เสียในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เส้นทางท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน อ.เมือง จ.อ่างทอง ทำให้ทีมงานมีโอกาสได้สัมผัสกับความอะเมซิ่งของโครงการฯ แห่งนี้

โครงการตามแนวพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน อ.เมือง จ.อ่างทอง เริ่มต้นเมื่อปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในปี 2549 ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัยได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง บนพื้นที่ประมาณ 36 ไร่ เป็นพื้นที่ดิน 23 ไร่ พื้นที่น้ำ 13 ไร่

การดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน เพื่อให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้และฝึกอาชีพภายในฟาร์มให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วไปโดยไม่เน้นผลกำไร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรแก่ราษฎรที่เข้ามาทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฟาร์ม และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้และเป็นการฝึกอาชีพทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญและนำไปประกอบอาชีพในพื้นที่ดินของตนเมื่อถึงฤดูน้ำลด

เมื่อเข้ามาในพื้นที่โครงการฯ จะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเกษตรแบบผสมผสานโดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยในโครงการฯ มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทำมากมายในลักษณะ “ห้องเรียนธรรมชาติ” ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงกระบวนการด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น กิจกรรมพืชผักแบบต่าง ๆ กิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน ปลูกบนโต๊ะ ปลูกในโรงเรือน และแบบผสมผสาน กิจกรรมเพาะเห็นในโรงเรือน กิจกรรมพัฒนาที่ดิน การทำปุ๋ยหมักต่าง ๆ และการปลูกหญ้าแฝก ทั้งยังมีกิจกรรมการเพาะพืชระยะสั้น เช่น ถั่วงอกตัดราก ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ ต้นอ่อนข้าวสาลี รวมถึงกิจกรรมทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ และการปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงแพะนมและไก่ไข่ กิจกรรมประมงเพาะเลี้ยงกบในกระชัง รวมถึงกิจกรรมแปรรูป ผลิตน้ำนมข้าวโพด และแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีสินค้าจากแปลงปลูกสด ใหม่ราคาถูกจำหน่ายอีกด้วย

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตั้งอยู่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เดินทางจากถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองอ่างทอง ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดจันทรังษี ตรงไป 500 เมตร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ติดต่อสอบถามการเข้าชม หรือการเข้าเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ ได้ที่ โทร.09 3004 7188

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *