รมว.ท่องเที่ยว ปลื้มผลงานผู้ชนะเลิศประกวดภาพถ่ายปฏิทิน ททท. ปี 62

R-U-GO : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ รวม 24 รายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ปี 2562 ณ ห้องสยามบอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ปี 2562 เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นที่น่าชื่นชมว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าได้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชนขึ้นอย่างชัดเจนในการร่วมแรงร่วมใจกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวในรายละเอียดว่า ททท. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มุ่งปรับโครงสร้างการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) อันเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ททท. จึงได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เพื่อให้เกิดการเดินทางและบันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยส่งผลงานภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมหรืองานประเพณี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่

การประกวดครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวด จำนวน 10,656 ภาพ และได้คัดสรรให้เหลือเพียง 124 ภาพ โดยประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 13 ภาพ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกภาพ 13 ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยตนเอง โดยผู้ได้รับรางวัลได้รับโล่รางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 11 ภาพ ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 100 ภาพ ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของภาพที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้และชื่นชมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  ททท. จะนำภาพถ่ายทั้ง 124 ภาพ มาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4–16 ธันวาคม 2561 และนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 13 ภาพมาจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยจะร้อยเรียงภาพให้สอดคล้องกับเทศกาลและฤดูกาลท่องเที่ยวในแต่ละเดือน พร้อมทั้งนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาจัดทำสื่อเผยแพร่หลากหลายรูปแบบของ ททท. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวและเน้นย้ำให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าเมืองไทยสวยงามเพียงใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *