กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19”

R-U-GO.com : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทำให้ประชาชนหลายระดับได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดงาน การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน และคาดหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยทองสุข สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย บริษัท บุชเชอร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหาร-น้ำดื่ม จึงร่วมกันสนับสนุนสิ่งอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวกล่อง 4 พันกล่อง ข้าวสาร 527 ถุง น้ำดื่ม 960 ขวด อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน โดยกล่าวว่า

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะผ่อนคลายได้ในระยะเวลาอีกไม่นานนัก ช่วงเวลาสำคัญนี้จึงเป็นโอกาสที่คนไทยต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อเรียกความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านให้กลับคืนมา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน แต่สิ่งที่ได้รับอย่างแท้จริงคือการสื่อสารความห่วงใย ให้กำลังใจกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะสามารถแบ่งปันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติได้ในระดับหนึ่ง และนับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *